19.07.2024 - Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği Resmi Web Sitesine Hoşgeldiniz.

Bağımsız Denetimin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Adnan Dede

Yazarın şu ana kadar yazılmış 1 makalesi bulunuyor.

Bağımsız Denetimin Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

 

 

Bu makalem’de; Türkiye’de Bağımsız Denetimin uygulamasının sağlıklı temellere oturtulabilmesi için, gözlemleyebildiğim sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini sunmaya çalışacağım.

KGK ; “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuş olup, Başbakanlıkla ilişkili, idari özerkliğe sahip bir Üst Kuruldur.

KGK’nın görev ve yetkileri şöyle özetlenebilir;

-Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek.

-Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ve böylece bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak.

-Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak.

-Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturmak ve yayımlamak.

KGK'nın temel amacı;  yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak ile doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamaktır. Bu doğrultuda başta borsa şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri olmak üzere belirlenen büyük ölçekli şirketlerin denetimlerini gözetmek ve izlemek için kurulmuştur.

Yukarıda belirtildiği üzere bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere  KGK kurulmuş,  temel amacının ise; yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanması olduğu anlaşılmaktadır.

Öyleyse; gözlemleyebildiğimiz sorunları ve çözüm önerilerini sorumlu kurula (KGK) iletmek, çözüm önerilerinde bulunmak, kamuoyu adına mesleki bir sorumluluktur.

Bağımsız Denetim; Bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız” kelime anlamı olarak hiçbir etki altında kalmadan görevin ifa edilmesi anlamına gelmektedir.   Bağımsız Denetçi, denetlediği işletme yönetimi, iç kontrol sistemi, ile  ilişki içerisinde olacaktır. 

Görevini ifa eden, Bağımsız Denetim Şirketi ve onu temsil eden Bağımsız Denetçi denetimin sonunda bir denetim raporunuhiçbir etki altında kalmadan tam bağımsız olarak işletme yönetimine ve ilgililere sunacaktır.

Denetlenen işletme, Denetim Şirketi ve onu temsil eden Denetçi açısından bir müşteridir,  yapılan iş karşılığı bir ücret alınacaktır.

Denetleyen ile Denetlenen arasında parasal ilişki;  yapılan işin karşılığı dahi olsa tam Bağımsızlığı etkileyecektir. 

 

Kişisel  görüşümü içeren ve çözüm önerisi olarak sunmuş olduğum bir senaryo örneği aşağıdaki gibidir.

Örnek: “A” Bağımsız Denetim A.Ş. ile denetlenecek müşteri “B” AŞ. Denetim sözleşmesini imzalamışlar ve denetimin  500 saat  süreceği sözleşmede belirtilmiştir.

Sözleşme’de; denetim ücreti olarak ise; KGK’nın bilirlediği saat ücreti 100.-TL’dır. 

İmzalanan denetim sözleşmesi yasal süresi içinde KGK’na elektronik ortamda  bildirilmiştir. 

Denetlenecek “B” AŞ. ise “KGK” hesabına ; 500 saat(x) 100.-TL=50.000.-TL’nı ödeyecektir.

Denetimi tamamlayan “A”Bağımsız Denetim AŞ. Denetim Raporunu yasal süresi içinde; KGK”na elektronik ortamda  bildirmiştir.

“KGK” ise ön incelme sonucu; “A”Bağımsız Denetim AŞ.’nin yasal süresi içinde denetim sözleşmesini ve denetim raporunu verdiğini tesbit etmiştir.

“KGK” burada ödeme yapmadan yapmış olduğu işlem karşılığı 0,008  kesinti  yaparak 400.-TL kesinti yapacak, bu kesintiden sonra kalan net tutar olan ;49.600.-TL  “A”Bağımsız Denetim AŞ.’nin hesabına ödenecektir.  

Vergisel yükümlülüklerin Maliye Bakanlığına ödeneceği bilinmektedir.

SONUÇ:

Denetleyen ile Denetlenen arasında parasal bir ilişki hiçbir şekilde olmamalıdır.

“KGK” Denetim sözleşmelerini elektronik ortamda almaktadır.

Denetim Raporlarıda elektronik ortamda verilebileceğine göre; Denetlenen işletme Denetim ücretini “KGK” hesabına yatırmalıdır.

“KGK” ise  ön inceleme ile sözleşme ve raporun verilip verilemediğine bakarak, denetim ücretini “Denetim Şirketi” hesabına ödeyebilir.

Böylece “denetlenen ile denetleyen arasında hiçbir şekilde parasal ilişkiye müsade edilmemiş olacak, aynı zamanda  “ Denetim Şirketleri” arasındaki Haksız Rekabet’de önlenmiş olacaktır.

Kaynak; www.kgk.gov.tr

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

YAZARIN SON YAZILARI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Sohbete Başla
Whatsapp ' dan Yardımcı Olalım !!