28.11.2023 - Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği Resmi Web Sitesine Hoşgeldiniz.

Spk’ da Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu

Özkan ZEYREK

Yazarın şu ana kadar yazılmış 8 makalesi bulunuyor.

SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU

                                                                                                                             Özkan ZEYREK
                                                                                                                       Bağımsız Denetçi (SPK)

GİRİŞ       :
              6362 Sayılı 30.12.2012 tarih ve 28513 numaralı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Sermaye Piyasası Kanunun da Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarının sorumlulukları bu yazınının konusunu oluşturmaktadır.

AÇIKLAMA  :
      İZAHNAMEDEN SORUMLU KİŞİLER :
            Sermaye Piyasası Kanununun izahnameden sorumlu kişiler başlığını düzenleyen 10.              maddesinin 2. fıkrası ‘’Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlarda hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

KAR PAYI AVANSI:
             Sermaye Piyasası Kanununun 20. maddesinin 2. fıkrası  ‘’Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetim yapanlar, ara dönem finansal tabloların gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından ve ya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludur. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde 18. maddenin altıncı fıkrasına göre iptal davası açabilir.’’ demektedir.

KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOGAN SORUMLULUK:
            Kanunun 32/1. Maddesine göre, ‘’10. madde çerçevesinde, aynı maddede sorumlu olduğu belirtilen kişiler ile mevzuat uyarınca izahname, pay alım tekliflerinde bilgi formu, özel durum açıklaması, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinleri, borsada işlem görme duyurusu ve finansal raporlar gibi kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen sair kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayarak veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.’’ Yine Kanunun 32/2 maddesi, ‘’Bağımsız denetim ve derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan veya  bu belgelere dayanak olmak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da bu kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

SORUMLULUK:
            Sermaye piyasası kanununun 63. maddesi Bağımsız denetim kuruluşlarının sorumluluğunu düzenlemiş olup madde hükmü; ‘’Bağımsız denetim kurumları, görevlerinin kapsamıyla sınırlı olmak üzere, denetledikleri finansal tablo ve raporların mevzuata uygun olarak denetlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan raporu imzalayanlarla birlikte sorumludur. Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme ve değerleme kuruluşları, faaliyetleri neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış ve eksik bilgiler dolayısıyla neden oldukları zararlardan sorumludurlar.’’ şeklindedir.

YASAL DEFTERLERDE, MUHASEBE KAYITLARINDA VE FİNANSAL TABLO VE RAPORLARDA USULSÜZLÜK:
            Sermaye Piyasası Kanununun 112. maddesinin 1.fıkrası ç bendi , ‘’Yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerleme raporu düzenleyenler ile düzenlenmesini sağlayan ihraççıların sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve sorumlu yöneticileri 5237 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır. Ancak özel belgede sahtecilik suçundan dolayı cezaya hükmedilebilmek için, sahte belgenin kullanılmış olması şartı aranmaz.’’ demektedir.

SONUÇ
       6362 sayılı Sermaye piyasası Kanunu’nun farklı maddelerinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarının sorumlulukları belirlemiştir. Kanunda düzenlenen bu maddeler sırasıyla; izahnameden sorumlu kişiler, kar payı avansı, kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk, bağımsız denetim kurumlarının sorumluluğu şeklinde sıralanabilir. Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük başlığını taşıyan madde ise, bağımsız denetçi ve bunların bağımsız denetim kuruluşlarına ait sorumlulukları açıklamıştır. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda  ise sorumlu olan kişiler 5237 sayılı TCK’nın ilgili maddelerine göre cezalandırılacağı belirtilmiştir.

KAYNAKÇA
SPK Kanunu

 

              
     

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sohbete Başla
Whatsapp ' dan Yardımcı Olalım !!