23.02.2024 - Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği Resmi Web Sitesine Hoşgeldiniz.

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Recep Sevinç

Yazarın şu ana kadar yazılmış 1 makalesi bulunuyor.

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

                                                                                       Recep Sevinç

                                                                                      Bağımsız Denetçi/Mali Müşavir

Bu makalenin konusu 04.11.2017 tarih ve 30230 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitimin gerekliliği, önemi ve sonuçlarının açıklanmasıdır.

GİRİŞ

Bağımsız denetçiler için sürekli eğitimin düzenlenmesine dayanak bağımsız denetim yönetmenliğinin 25 inci ve 49 uncu maddeleridir. Yönetmeliğin 25 inci maddesi 21.07.2017- 30130 tarih ve resmi gazete sayısı ile değişmiş olup sürekli eğitim başlığı altında aşağıdaki gibidir.

 Sürekli eğitim

 MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-21/7/2017-30130) Denetçiler, etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri amacıyla, sahip oldukları mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen sürekli eğitime tabi tutulur.

 (2) (Değişik:RG-21/7/2017-30130) Sürekli eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar. Yetkilendirildiği tarih ile tescil tarihi arasında iki yıl ve daha fazla süre bulunanlar için ilave yükümlülükler getirilebilir.

 (3) (Değişik:RG-21/7/2017-30130) Sürekli eğitim yükümlülüğünün başlamasından itibaren, denetçilerin her yıl, yıllık ve üçer yıllık dönemler için Kurum tarafından öngörülen sürekli eğitim yükümlülüğüne ilişkin şartları karşılamaları zorunludur.

 (4) Denetim kuruluşları (Ek ibare:RG-21/7/2017-30130) ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler, denetçilerinin sürekli eğitim programlarını tamamlamaları için gerekli tedbirleri alır.

 (5) Sürekli eğitime ilişkin hususlar, gerektiğinde ilgili kurumların görüşü de alınarak Kurum tarafından düzenlenir.

 (6) Kurum, denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılması amacıyla sürekli eğitime ilave olarak bu Yönetmelik çerçevesinde denetçilerin ve meslek mensuplarının eğitilmesi veya eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hususunda gerekli tedbirleri alır.

49 uncu madde ise; Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemeye Kurum yetkilidir.  Şeklinde yer almaktadır.

Bağımsız denetçiler için sürekli eğitim tebliğinde, eğitim yükümlülüğü ile eğitime ilişkin esaslar belirlenmiş olup eğitim yükümlülüğü tebliğin 5 maddesinde aşağıdaki gibidir.

Eğitim yükümlülüğü

 MADDE 5 – (1) Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

 (2) 3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

(3) Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

 (4) 3 yıllık dönem içerisinde 120 kredinin en çok 60 kredisi destekleyici konulardan elde edilen kredilerle sağlanabilir.

 (5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl da dahil edilerek yapılır.

 (6) Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar. 1/1/2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş olan denetçilerin eğitim yükümlülüğü ise 1/1/2018 tarihinde başlamaktadır. Bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitim konuları ise aşağıdaki temel mesleki konulardan teşekkül etmiştir.

 1. a) Muhasebe
 2. b) Denetim
 3. c) Etik kurallar

 ç) Finans (sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim)

 1. d) Kurumsal yönetim

 (2) Programın içeriği, Kurum tarafından onaylanmak şartıyla birinci fıkrada belirtilen konu veya konuları kapsayacak şekilde eğitimi düzenleyecekler tarafından belirlenir

Bağımsız Denetçilere yönelik sürekli eğitim programları düzenleme usul ve esaslarında, eğitimi düzenleyeceklerde, programlarda ve eğitmenlerde aranacak şartlarda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlar;

(1) Eğitimi düzenleyeceklerde;

 1. a) Üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması,
 2. b) Mali, teknik ve fiziki imkânlarının yeterli olması,
 3. c) Eğitim alanında gerekli tecrübeye ve güvenilirliğe sahip olması,

 ç) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılacak ise ayrıca;

 1) Uzaktan eğitim sistemi ile son iki yılda en az iki farklı eğitim programının yürütülmüş olması,

 2) Eğitim programına erişim yetkisinin Kuruma tanımlanabilir olması, şartları aranır.

 (2) Programda;

 1. a) Ders müfredatlarının kaliteli, güncel ve eğitim süresi ile uyumlu olarak hazırlanmış olması,
 2. b) Yüz yüze eğitimlerde her bir eğitim konusu için yedek bir eğitmenin bulunması, şartları aranır.

 (3) Eğitmenlerin eğitim konuları ile ilgili alanlarda en az doktora düzeyinde akademik unvana sahip olması veya eğitim konusunda yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olması şartı aranır.

 (4) Program bir eğitim konusunda düzenlenebileceği gibi birden fazla eğitim konusunda da düzenlenebilir

SONUÇ

Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik her türlü eğitimi desteklemekteyim. Ancak eğitim yöntemleri içerisinde yer alan iş başı eğitiminde, mevzuatı uyarınca denetim öngörülen alanlarda en az denetçi unvanı ile katılım sağlanan bağımsız denetim faaliyetlerin dikkate alınması, bağımsız denetim alanında çalışma imkânı bulamamış denetçiler acısından olumsuz bir sonuç doğuracaktır.   Diğer bir mevzu ise mesleki gelişime doğrudan katkı sağladığı ileri sürülen faaliyetlerin neler olduğu muğlâk olup bu eğitim faaliyetlerinin sonucunun kabul ve ret edilmesi başkanlık tarafından değerlendirilerek karar verilmesidir. Bu faaliyetlerin neler olabileceğinin kurum tarafından açıklanmış olması ileride vuku bulacak sorunlarında önlenmesine fayda sağlayacaktır. Eğitim süresinin 3 yıldan daha uzun bir süreye yayılmasın da denetçilerin yararına olacağı kanısındayım

Sürekli eğitim tebliğinin Bağımsız denetçilere yararlı olmasını temenni ederim.

EKLER:  Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği   

             Bağımsız Denetim Yönetmeliği 

             Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. AHMET ERGEN dedi ki:

  şubat 2024 de kgk onaylı uzaktan eğitim varmı

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sohbete Başla
Whatsapp ' dan Yardımcı Olalım !!